Evgeny Kukoverov
images
bio

Evgheny Kukoverov
Born 1984 in Kirovo-Chepetsk. Member of EliKuka art group and musical collective I.H.N.A.B.T.B.. Lives and works in Moscow.
Selected exhibitions:
2014
«Dark show» — KOP studio, Moscow
” Vglaz Metamorphosis«, Pechersky gallery, Mosow
«New picture,new appartment», KOP studio, Moscow
2012
«Marasmatic abstraction» KOP studio, Moscow
«VGLAZ» Pechersky Gallery, Moscow
«Skull, beer, riders and beauty in a car», KOP studio, Moscow
2006
«8=8» L-gallery, Moscow

Дух. Холст, акрил, 100х120 см, 2014 г. Spirit. Acrylic on canvas, 100х120 sm, 2014

Дух. 2014. Холст, акрил, 100х120 см. Spirit. 2014. Acrylic on canvas, 100х120 sm.

1

Череп. 2012. Холст, акрил, 200х200 см. Skull. 2012. Acrylic on canvas, 200x200 sm

Дух. Холст, акрил, 100х120 см, 2014 г. Spirit. Acrylic on canvas, 100х120 sm, 2014 thumbnail
1 thumbnail
Artists
 • Alexander Kosolapov
 • Art Meets Design
 • Christine Jatkowsky
 • Dmitry Bulnygin
 • Elena Kovylina
 • Elikuka Art Group
 • Evgeny Kukoverov
 • Georgiy Litichevskiy
 • Gosha Ostretsov
 • Irina Korina
 • Ivan Tuzov
 • Liudmila Konstantinova
 • Martin Kasper
 • Natalya Lyakh
 • Natasha Struchkova
 • Oleg Kotelnikov
 • Olga Kroytor
 • Peter Bystrov
 • PG Group
 • Sergey Anufriev
 • Sergey Pahomov
 • Svetlana Isaeva
 • Ustina Yakovleva